Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1

Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van FS kantoormeubilair onderdeel van FS kantoorinrichting B.V. gevestigd in Bergeijk. FS kantoormeubilair is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder het nummer 64622533.

1.2

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten van FS kantoormeubilair.

 

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

2.1

Bestellingen kunnen via http://www.fskantoormeubilair.nl worden geplaatst. Zodra de bestelling is afgerond zal er per email een bevestiging worden verzonden.

2.2

Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper aan met deze voorwaarden akkoord te gaan.

2.3

FS kantoormeubilair behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren in geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens en informatie, er sprake is geweest van wanbetaling of andere zaken waarbij FS kantoormeubilair het financiële risico te groot acht om te leveren.
Aan de acceptatie van een bestelling kunnen daarom extra voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling. 

2.4

In geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van poging tot oplichting zal FS kantoormeubilair aangifte doen bij politie Brabant-Zuid-Oost.

2.5

De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat FS kantoormeubilair de bestelling heeft geaccepteerd.

2.6

De koper dient voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en zijn gegevens te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van bestellingen en verzenden kan FS kantoormeubilair mogelijk geen wijzigingen meer doorvoeren. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens zullen worden doorberekend aan de koper.

 

Artikel 3: Prijzen

3.1

De prijzen die worden gehanteerd zijn in Euro’s, exclusief 21% BTW en administratie en verzendingskosten. De verzend- en administratiekosten worden éénmalig per bestelling berekend en zijn afhankelijk van het totale orderbedrag.

3.2

FS kantoormeubilair kan op ieder moment haar prijzen aanpassen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds afgesloten overeenkomsten.

 

Artikel 4: Levering

4.1

Levering bij bestellingen die op werkdagen worden geplaatst zijn vinden normaal gesproken binnen 5 tot 10 werkdagen plaats (indien op voorraad is aangegeven op de betreffende pagina). De levertijd geld als indicatie en niet als fatale termijn. Artikelen die op de internetpagina als “Niet op Voorraad” worden weergeven, hebben een algemene levertermijn van 14 tot 20 werkdagen.

4.2

FS kantoormeubilair is verplicht deze levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Echter kan FS kantoormeubilair niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijving van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen heeft FS kantoormeubilair het recht om in overleg met de koper de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.

4.3   

Wanneer FS kantoormeubilair goederen bij de koper moet leveren, is de aflevering net achter de 1e deur op de begane grond van het pand.

4.4

FS kantoormeubilair heeft geen invloed op vertragingen die door de transporteur veroorzaakt worden en kan hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

4.5

Indien levering niet plaatsvindt binnen een termijn van 60 dagen, tenzij anders is overeengekomen, is de koper daarna gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij reeds betaald mocht hebben terug te vorderen. Reeds betaalde bedragen zullen in dit geval binnen 30 dagen gecrediteerd worden.

4.6

Indien een zending geweigerd wordt is FS kantoormeubilair gerechtigd de gemaakte transportkosten op de koper te verhalen.

4.7

Bestellingen worden gratis verzonden met uitzondering van boomstamtafels (geldt alleen in Nederland en het Nederlandtalig deel van België, m.u.v. de Waddeneilanden). 

Voor overige leveringen naar België neem contact op via info@fskantoormeubilair.nl of 0497-555394

 

Artikel 5: Afhalen

5.1

Een beperkt aantal goederen kunt u gedurende de werkdagen maandag t/m vrijdag tussen 8.30 – 17.00 uur in overleg gratis afhalen. Neem hiervoor contact met ons op via info@fskantoormeubilair.nl of 0497-555394

 

Artikel 6: Transport en risico

6.1

De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan FS kantoormeubilair is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de koper betreft transport/verzendingen worden slechts uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

6.2

De koper dient bij aflevering van het pakket te tekenen bij één van de bezorgers, voor het in ontvangt nemen van het pakket.

6.3

De koper dient na aflevering de inhoud van het pakket te controleren. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, dient de koper zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontvangen contact op te nemen per email; info@fskantoormeubilair.nl of via het contactformulier op de website.

6.4

Alle verzendingen worden door FS kantoormeubilair verhoogd aansprakelijk verstuurd. Risico van beschadiging en verlies van een verzending naar de koper wordt daarom door FS kantoormeubilair gedragen. Nadat de artikelen door de koper in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

 

Artikel 7: Monteren

7.1     

Zowel de archiefkasten, lockers en ladeblokken van FS kantoormeubilair worden gemonteerd geleverd.

7.2     

De bureaus, tafels, houten kasten en bureaustoelen worden geleverd inclusief een handleiding voor montage. Deze zijn zeer eenvoudig en snel in elkaar te zetten.

7.3

Het is mogelijk om de producten door FS kantoormeubilair te laten monteren. Hiervoor rekent FS kantoormeubilair 5% van het bruto verkoopbedrag excl. BTW, met een minimum van: € 50,00 euro.

 

Artikel 8: Betaling

8.1

De betalingsmogelijkheden zijn:

 • Betaling via iDeal (ABN AMRO, ASN Bank, ING, Rabobank, SNS Bank, Regio Bank, Triodos Bank, Van Lanschot, Knab Bank en Bunq Bank)
 • Betaling met Paypal
 • Creditcard (Master, Maestro en Visa)
 • Overboeken (SEPA)

 

8.2

Vooruitbetaling kan per bank of giro. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van FS kantoormeubilair. De in artikel 4 opgenomen levertijd is geldig vanaf het moment dat FS kantoormeubilair het betreffende bedrag op het zakelijke rekeningnummer heeft ontvangen.

8.3

FS kantoormeubilair behoudt zich te allen tijden het recht voor om van de door koper gekozen wijze van betaling af te wijken en aanvullende voorwaarden te stellen.

8.4

Indien koper met enige betaling in gebreke is, is FS kantoormeubilair gerechtigd eventuele verdere overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

8.5

Indien koper de bestelling thuis heeft ontvangen en een terug machtiging oproept van zijn/haar betreffende bank, zal de betreffende bestelling reeds aangekomen moeten zijn bij FS kantoormeubilair. Zodra dit niet het geval is zal FS kantoormeubilair in de mogelijkheid zijn het verschuldigde bedrag alsnog te incasseren tot de bestelling onder voorbehoudt van de ‘retourvoorwaarden’ ontvangen is.
 

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1

Afgeleverde artikelen blijven eigendom van FS kantoormeubilair, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldoen. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.

 

Artikel 10: Garantie

10.1

De producten die door FS kantoormeubilair, op de FS kantoormeubilair website worden verkocht worden allemaal onder de fabrieksgarantie van de betreffende merken gerekend. 

10.2

De koper kan geen beroep doen op garantie in de volgende gevallen:
• Er sprake is van normale slijtage.
• Onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
• Er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht
• Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid
• De koper en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten.

10.3

De koper is verplicht zijn claim kenbaar te maken aan FS kantoormeubilair voor retournering van het betreffende artikel. Kosten voor een garantiezending zijn voor rekening van FS kantoormeubilair mits gebruik wordt gemaakt van het daarvoor betreffende antwoordnummer.
Er dient rekening gehouden te worden met de volgende zaken:
• Er dient binnen de gestelde garantietermijn een garantienummer aangevraagd te worden. 
• Het product dient binnen vijf (5) werkdagen na het toekennen van het garantienummer opgestuurd te worden. 
• Het garantieartikel dient deugdelijk verpakt en verstuurd te worden. 
• In de garantiezending dienen een omschrijving van het probleem, garantienummer, de gegevens van de koper en kopie factuur bijgesloten te worden.
• Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar FS kantoormeubilair, zijn voor risico van de koper.

10.4

Garantie vervalt indien de koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichting.

10.5

FS kantoormeubilair is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van FS kantoormeubilair.

 

Artikel 11: Retournering

11.1  

Worden alleen geaccepteerd met toestemming van FS kantoormeubilair.

11.2  

Opdrachten van producten, die door de koper verkeerd besteld zijn, nemen wij alleen retour in originele verpakking.

11.3  

Na acceptatie door FS kantoormeubilair volgt een creditering, waarbij 20% in mindering wordt gebracht voor de gemaakte kosten met een minimum van € 50,- excl. BTW.

11.4  

Producten kunnen door koper alleen worden geretourneerd met een

aan koper verstrekte originele FS kantoormeubilair retourvrachtbrief.

11.5  

Kosten voor verzending zijn voor rekening van de koper.

11.6  

Retouren zonder originele verpakking en originele FS kantoormeubilair

retourvrachtbrief worden niet meer gecrediteerd.

11.7  

Bij bestelde producten, die niet in het voorraad assortiment van

FS kantoormeubilair voorkomen, is annulering of terugname niet mogelijk.

11.8

Reeds ontvangen betalingen zullen bij acceptatie van de retourzending uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending door FS kantoormeubilair worden terugbetaald. Indien slechts een deel van een bestelling wordt geretourneerd, blijven de verzendkosten van de oorspronkelijke zending altijd voor rekening van de koper.

 

Artikel 12: Reparatie

12.1

Reparaties kunnen alleen in behandeling worden genomen als deze zijn voorzien van een originele FS kantoormeubilair reparatiebon en een kopie van de factuur. Een kopie van de factuur is noodzakelijk om te kunnen beoordelen of de reparatie onder garantie valt.

 

Artikel 13: Productinformatie

13.1

FS kantoormeubilair besteedt veel zorg aan de informatievoorziening van de aangeboden producten. FS kantoormeubilair is echter niet aansprakelijk voor door haar verstrekte onjuiste specificaties en/of andere aanduidingen van de artikelen.

13.2

Getoonde afbeeldingen gelden slechts bij benadering en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Afwijkende afbeeldingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koop.

 

Artikel 14: Privacyverklaring

FS kantoormeubilair respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

FS kantoormeubilair heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd).

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met FS kantoormeubilair.

14.1 

FS kantoormeubilair zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

14.2 

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat FS kantoormeubilair gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar FS kantoormeubilair, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

14.3 

FS kantoormeubilair kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van FS kantoormeubilair en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan FS kantoormeubilair verstrekt.

Bij FS kantoormeubilair kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

FS kantoormeubilair verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan FS kantoormeubilair je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst.

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang en over de dienstverlening van FS kantoormeubilair. En over nieuws op het gebied van online marketing, als je je met een opt-in hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief. Als je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je jezelf uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief.

FS kantoormeubilair bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

FS kantoormeubilair zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

14.4 

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

FS kantoormeubilair maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google+. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de informatie over Google Analytics hieronder en de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

14.5 

FS kantoormeubilair maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Daarvoor wordt een ‘tracking cookie’ op je website geplaatst, met informatie over bezochte websites, voorkeuren, e.d.

De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De in het kader van Google Analytics door je browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporteren aan FS kantoormeubilair. FS kantoormeubilair heeft Google geen toestemming gegeven om via FS kantoormeubilair verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Voor meer informatie over Google: zie hieronder.

14.6 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@fskantoormeubilair.nl

FS kantoormeubilair zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

14.7 

FS kantoormeubilair is gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

14.8 

https://www.fskantoormeubilair.nl is de webshop van FS kantoorinrichting BV. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 64622533. E-mailadres: info@fskantoormeubilair.nl

 

Artikel 15: Geschillen

15.1

Op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

15.2

Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet binnen 30 dagen mogelijk blijkt, kan de koper verdere acties ondernemen.

15.3

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluitingen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Het oordeel van de rechter is voor alle partijen bindend.